357549222 174780475586710 2740969267410792468 n
Dịch Vụ Cho Thuê Giàn Giáo

Cho Thuê Giàn Giáo Nêm và Phụ Kiện Xây Dựng

Chúng Tôi Chuyên Cung Cấp Và Cho Thuê Giàn Giáo, Phụ Kiện Trong Lĩnh Vực Xây Dựng Giáo Nêm Chống từ 0.5m, 1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 2.7m, 3m Giằng giáo nêm từ 0.5m, 1m, 1.15m Kích Chân, Kích Đầu 500mm Chống Giáo Ngoài Gồm: Ống D48x2lyx6000 Cùm, Khóa Chết, Khóa Xoay Hộp 5x5x6md x 1,4ly, Hộp 5x10x6md x 1,8ly Giáo Hoàn Thiện gồm: Giáo H 1.5m, Giáo H1.7m giằng chéo